Νικόλας Πείδης

Ο Νικόλας Πείδης είναι ο άνθρωπος που ίδρυσε το γραφείο κυνηγετικών ταξιδίων στη Ρωσία.

Position: 
Διευθυντής