Κυνήγι Χήνας

Το κυνήγι χήνας στη Ρωσία λαμβάνει χώρα σε όλες τις ζώνες ώρας, από τη Βαλτική Θάλασσα μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό. Οι καλύτεροι προορισμοί, ειδικά στις περιοχές της Αρκτικής, είναι πολύ δημοφιλείς μεταξύ των Ρώσων κυνηγών,από κάτω έχει τα είδη που θα κυνηγήσουμε :

 • Swan Goose
 • Emperor Goose
 • Bar-headed Goose
 • Snow Goose
 • Graylag Goose
 • Greater White-fronted Goose
 • Lesser White-fronted Goose
 • Bean Goose
 • Brent Goose
 • Barnacle Goose
 • Red-breasted Goose
 • Canada Goose